נזילה מתקרת הסלון – האם ייתכן?

רצפת הסלון בקומה מעל לאחר תיקון הכשל בצינור . בדירה בירושלים שעברה תמ”א 1/38( חיזוק הבניין ותוספת קומות( באחד מערבי שבת החלה נזילה מתקרת הסלון. מקרה כזה של נזילה מתקרת הסלון הוא נדיר, כי בדרך כלל בסלון לא מתכננים ולא מעבירים קווי מים ואף לא קווי ביוב. בבדיקת הקומה מעל, התברר שקיים קו ביוב החוצה […]