נזילה מתקרת הסלון – האם ייתכן?

רצפת הסלון בקומה מעל לאחר תיקון הכשל בצינור .

בדירה בירושלים שעברה תמ”א 1/38( חיזוק הבניין ותוספת קומות( באחד מערבי שבת החלה נזילה מתקרת הסלון. מקרה כזה של נזילה מתקרת הסלון הוא נדיר, כי בדרך כלל בסלון לא מתכננים ולא מעבירים קווי מים ואף לא קווי ביוב.
בבדיקת הקומה מעל, התברר שקיים קו ביוב החוצה את הסלון מתחת לריצוף.
קווי המים נמצאים בלחץ תמידי של הרשת העירונית. )בד”כ בין 5.1 בר ל5.4 בר(. לכן צינורות המים בעלי פוטנציאל לכשל.
צינורות הביוב מבוססים על זרימה בכוח הגרביטציה בלבד. למרות זאת לעיתים יש כשלים במערכת הביוב בגלל חיבורים לא תקינים או בשל סתימה בצנרת, וכשיש סתימה נור לחץ על נקודות התורפה של קו הביוב בדרך כלל בחיבורים.
וזה מה שקרה בדירה זו. מאחר והדירה הייתה עדין בתקופת הבדק, הקבלן גילה סתימה בקו הביוב, פתח את הריצוף וטיפל.
לפני סגירת הריצוף, ביקשתי לצלם את קו הביוב, ולבדוק מהו השיפוע שבו הותקן קו הביוב.
בבדיקה נמצא שקו הביוב שאורכו כ 6 מטר אורך, הונח ללא שיפוע )%0 שיפוע(. הן התקן והן תכניות המתכנן קובעים שהקו יהיה ב %2 שיפוע ל פחות. בפתיחת אריחי הריצוף הסתבר שגם קווי חשמל ותקשורת חוצים מתחת לקו הביוב.

מיותר לציין שיש להרחיק קווי חשמל מקווי מים וביוב, ואם אין ברירה, אז יש להתקין את קווי
החשמל מעל קווי המים ו/או הביוב, ואף רצוי שתהיה שכבת חציצה.

בבדיקת עומק המצע, נמצא שיש 22 ס”מ מפני הריצוף ועד רצפת הבטון.

אורך קו הביוב החוצה את הסלון כאמור, הינו 6 מט ר. אם הקו יונח ב 2% שיפו ע, קצה הקו בנקודת
ההתחברות לקו הביוב המאסף האנכי תהייה נמוכה ב 12 ס”מ בסך הכול מנקודת תחילת הקו.
ועדיין יישארו 10 ס”מ לטיט עבור האריחים ומצע.
סכום ומסקנות:
יש להבין את מהות הכשל ומקור התקלה לפני הטיפול.
תיקון התקלה ללא הבנת מקור הכשל תביא לכשל חוזר בעתיד .

מלאו את פרטיכם כאן וקבלו הצעת מחיר לבדק בית עכשיו